Informacje prawne forum dyskusyjne porady prawne, prawo.

Nie jesteś zalogowany na forum.

Zasady korzystania z forum

Musisz zgodzić się z zasadami forum, aby kontynuować rejestrację
Regulamin forum znajdującego się pod adresem www.forum.positor.pl
1. Zapoznanie się z treścią oraz akceptacja poniższego regulaminu jest konieczna, aby móc się zarejestrować i uczestniczyć w dyskusjach na stronie forum.positor.pl zwanej dalej Forum.
2. Forum należy i jest administrowane przez firmę bbSoft Webdesign z/s we Wrocławiu, zwaną dalej Administratorem (e-mail: admin@bbsoft.pl).
3. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
a. Moderatorze – należy przez to rozumieć osobę dbającą o porządek i przestrzeganie Regulaminu na Forum. Moderator ma prawo zmieniać, usuwać, blokować lub przenosić posty, a także całe tematy, zgodnie z Regulaminem, na podstawie własnej oceny.
b. poście – należy przez to rozumieć pytanie, odpowiedź, opinię, informację, itp. Użytkownika opublikowaną przez niego na Forum,
c. Nicku - należy przez to rozumieć pseudonim, imię lub nazwisko, którym posługuje się Użytkownik na Forum; nie może to być adres strony www.
4. Administrator zapewnia Użytkownikom możliwość dodawania wpisów i prowadzenia dyskusji bez ponoszenia żadnych opłat; udostępnia serwis w sieci i dokłada starań w celu zapewnienia jego poprawnego działania i bezpieczeństwa. Jednakże nie ponosi on odpowiedzialności za włamania hakerskie i inne działania przestępcze oraz awarie niezależne od niego.
5. Forum służy do prowadzenia dyskusji (dodawania zapytań, odpowiedzi, dzielenia się poglądami, opiniami i wyrażania wątpliwości) na tematy związane z przepisami prawa – z podziałem na jego dziedziny oraz tematy.
6. Forum (ani jego właściciel na Forum) nie świadczy pomocy prawnej, nie udziela porad ani opinii pranych. Za pośrednictwem Forum, zarejestrowani Użytkownicy mogą jedynie wymieniać się poglądami oraz wzajemnie sobie doradzać. Jednakże ich opinie, poglądy, wypowiedzi, informacje, itp. nie powinny być traktowane na równi z opiniami prawnymi wydawanym przez kancelarie prawne (na podstawie ustawy o radcach prawnych, o adwokaturze, o doradztwie podatkowym lub innych ustaw). Wszelkie opinie wyrażane na forum mają jedynie charakter pomocniczy, informacyjny, poglądowy. W związku z powyższym Forum, Administrator, Moderatorzy ani właściciel Forum nie ponoszą odpowiedzialności za prawidłowość udzielanych odpowiedzi, opinie Użytkowników czy ich poglądy, ani tym bardziej za skutki zastosowania się kogokolwiek do udzielanych porad.
7. Zarejestrowanie się oraz branie udziału w dyskusjach na Forum jest całkowicie dobrowolne oraz nieodpłatne; jednocześnie Użytkownikowi nie przysługuje żadne roszczenie o wynagrodzenie/ zapłatę od właściciela Forum w związku z udzielanymi przez niego odpowiedziami, poradami, itp.
8. Aby móc publikować posty na Forum, należy się zarejestrować. Rejestracja polega na podaniu swojego Nicka oraz adresu email na który zostanie przesłane hasło dostępu. Administrator Forum nie wymaga przy rejestracji podawania żadnych danych osobowych, w związku z czym ich nie przetwarza. Jednocześnie ma to ten skutek, że w przypadku zagubienia/ zapomnienia przez Użytkownika hasła.
9. Wpisy Użytkowników oraz ich Nicki nie mogą zawierać treści naruszających prawo obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, treści wulgarnych, obraźliwych, zachęcających do przemocy, nieetycznych, namawiających do obejścia prawa, oszczerczych, mogących urazić czyjeś uczucia, dobre obyczaje, itp.
10. Wpisy oraz Nicki nie mogą zawierać reklam, linków oraz adresów stron www (z wyjątkiem adresów prowadzących do stron sądów lub instytucji państwowych), adresów e-mail, itd. nie mogą zawierać propozycji świadczenia pomocy prawnej, windykacyjnej czy też podobnej poza Forum, bez wyraźnej zgody administratora.
11. Wpisy nie mogą być wykonywane dużymi literami, nie mogą być w całości lub znacznej części wyboldowane (pogrubione), napisane niestandardową wielkością czcionki lub kolorami, które utrudniają ich czytanie; nie mogą być powielane w różnych tematach forum; nie mogą być sprzeczne z obowiązującymi przepisami; nie mogą również zawierać znacznej ilości błędów ortograficznych, stylistycznych czy logicznych (utrudniających ich czytanie).
12. Użytkownicy mogą poza swoim Nickiem scharakteryzować się jako: początkujący, student prawa, prawnik.
13. Posty Użytkowników powinny być w miarę zwięzłe i krótkie. Zabrania się prowadzenia dyskusji nie na temat (kłótni, pochlebiania sobie, itp.), które nic nie wnoszą do rozpoczętego wątku. Jeśli Użytkownik nie jest pewny swojej odpowiedzi, powinien zaznaczyć to w treści posta. Zabrania się udzielania odpowiedzi świadomie lub oczywiście wprowadzających w błąd innych Użytkowników, choćby miałby to być jedynie sarkazm ze strony publikującego Użytkownika. Należy mieć na uwadze, że na Forum mogą poszukiwać informacji osoby będące laikami w kwestiach prawnych i taka odpowiedź może wprowadzić ich w błąd.
14. Administrator, Moderatorzy ani właściciel Forum nie ponosi odpowiedzialności za publikowane przez Użytkowników treści. Użytkownicy odpowiadają sami za publikowane treści i mają obowiązek dbać o ich rzetelność oraz nie naruszanie dóbr osobistych innych osób (zakaz kopiowania treści nie należących do Użytkowników).
15. W przypadku złamania zasad Forum, Administrator lub Moderator może usunąć danego posta w całości lub w części (w zależności od rodzaju naruszenia zasad) lub może usunąć konto danego Użytkownika razem z publikowanymi przez niego postami lub zachowując te posty.
16. Administrator oraz Moderatorzy Forum mogą w każdym momencie przerwać dyskusję na dany temat, usunąć określone posty albo całe forum lub jego część, zmieniać strukturę Forum, przenosić posty do innych działów (zwłaszcza wtedy, gdy zostaną utworzone nowe działy lub, gdy uznają, że dany post bardziej pasuje do innego działu).
17. W żadnym przypadku Użytkownikowi nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do właściciela Forum, Administratora lub Moderatora dotyczące publikowanych, zmienianych czy usuwanych treści (w całości lub w części).

Stopka

Forum oparte na FluxBB